De kwaliteit van onze producten

Voedingsbedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid, aangezien zij steeds complexere producten verhandelen en daarom kwaliteitsnormen moeten vaststellen en handhaven. Elk incident waarbij de kwaliteit van producten in het gedrang is gekomen, kan financiële gevolgen hebben en gevolgen hebben voor de reputatie die kunnen worden geassocieerd met terugroepacties van producten, productvervanging, rechtszaken over aansprakelijkheid en overheidsoptreden.

Wat misschien wel het grootste risico is, is schade aan het merkimago van een bedrijf bij consumenten en andere stakeholders, met verlies van vertrouwen tot gevolg. Daarom is het hebben van passende maatregelen voor kwaliteitscontrole in een bedrijf van groot belang en essentieel voor elk voedingsbedrijf.

Kwaliteitscontrole vereist een effectieve teststrategie

Kwaliteitscontrole, in de voedings-, voedingssupplementen- of farmaceutische industrie hebben allemaal één gemeenschappelijk doel; en dat is om ervoor te zorgen dat fabrikanten een kwaliteitsproduct produceren. Om dat te doen, moet je bepaalde kwaliteitsspecificaties bevestigen in gekwalificeerde laboratoriumomgevingen. Kwaliteitsanalyse vereist goed opgeleid personeel, dure apparatuur, laboratoriumruimte en alle accessoires (inclusief kits, verbruiksartikelen, testmaterialen, glaswerk en disposables). In microbiologische laboratoria zijn de kosten hoog vanwege de behoefte aan steriele materialen voor eenmalig gebruik die een aanzienlijke hoeveelheid laboratoriumafval genereren. Een milieubewust laboratorium dat ernaar streeft om afval te verminderen, moet gevoelig blijven voor de hoeveelheid plastic afval voor eenmalig gebruik en manieren bepalen om het gebruik ervan te verminderen.

Strategieën voor kwaliteitscontrole beginnen met testmethoden en -protocollen die de efficiëntie van laboratoria verhogen en afval verminderen, wat soms resulteert in lagere totale kosten. Herhaalde microbiologische tests waarbij gebruik wordt gemaakt van variabele incubatietijden en temperaturen, en het gebruik van testkits en apparatuur, kunnen leiden tot hogere arbeidskosten en verspilling van materiaal. Door al deze variabelen in microbiologie te controleren, kan het een grote uitdaging zijn.

Pathogeentesten in voedingsmiddelen zijn essentieel voor consumentenproducten. Het elimineren van deze tests is geen optie. En hoewel de vereisten voor pathogenen per markt verschillen, worden de meeste voedingsproducten vaak getest op deze bacteriële pathogenen - Salmonella, E. coli en Staphylococcus aureus. Een teststrategie die snel en nauwkeurige resultaten kan opleveren, is een enorm voordeel, omdat het kan helpen de kosten te verlagen door minder verspilling en tijd te besparen.

Een casestudy: nieuwe test leidt tot verlaging van de kosten van het testen van pathogenen en vermindering van laboratoriumafval, terwijl de nauwkeurigheid en specificiteit worden verbeterd

Herbalife Nutrition en Invisible Sentinel hebben in samenwerking met bioMerieux, Inc. en FoodChek Systems een RT-PCR-test ontwikkeld en gevalideerd voor de detectie van deze drie organismen. We hebben een multiplex-assay gemaakt met behulp van een enkel medium, verrijkingstijd en temperatuur, platform en kit. Deze aanpak verlaagde de kosten van kits en verbruiksartikelen, plastic artikelen en disposables. Het verminderde ook de hands-on tijd van de verantwoordelijke analist door drie tests in één te combineren. De RT-PCR-test verminderde ook de hoeveelheid benodigde apparatuur door meerdere grootformaattests te vervangen door een enkele moleculaire test op klein formaat. Dit kan onderhoudskosten en plastic afval in verband met het gebruik van apparatuur en kalibratietesten verminderen.

Uit de studie bleek dat de besparingen van deze methode aanzienlijk zijn.

  • Analyse van kostenbesparingen van juli tot september 2021, vergeleken met het vorige tweejarige gemiddelde, schat een jaarlijkse besparing van 25% op testkosten. De totale kostenbesparingen worden geschat op ongeveer $ 100k per jaar per locatie aan materiaalbesparingen, en nog eens 15.000 per jaar per locatie aan apparatuurskosten.
  • Conventionele methoden vereisen uitgebreide bevestigingsinspanningen als vermoedelijke positieve resultaten worden getriggerd. De NutraPlex Pro RT-PCR-methode is zeer specifiek en levert minder fout-positieven op, waardoor extra tests en kosten worden verminderd. Plastic afval kan potentieel worden verminderd met maximaal één (1) metrische ton per jaar, wat passend is voor groene initiatieven en natuurbeschermingsplannen. Plastic afval specifiek voor het testen van pathogenen werd verminderd met 94% of 1 metrische ton per jaar.
  • Naar schatting kan per analist 40 minuten per dag worden bespaard, zoals blijkt uit het verschil in tijd die per monster wordt genomen van juni 2021 ten opzichte van juli tot en met september 2021.

Kwaliteitscontrole – Vooruitkijken

Het is redelijk om aan te nemen dat met extra testervaring en verdere optimalisatie van de Nutraplex Pro RT-PCR-methode, extra kostenbesparingen en tijdbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Uit de eerste gegevens blijkt dat het hebben van een aparte bron om dit soort strategieën te implementeren niet alleen effectief, maar ook efficiënt is. De besparingsmogelijkheden kunnen alleen goed worden gedocumenteerd als voedingsbedrijven actie ondernemen om deze testprocedure te implementeren, waardoor een veiliger en vertrouwd product ontstaat.

Klik hier voor extra informatie over de kwaliteit van onze producten.

Gerelateerd

Alle artikelen
Wij eren onze partners die helpen een einde te maken aan honger in de wereld via het “Nutrition for Zero Hunger” initiatief

Wij eren onze partners die helpen een einde te maken aan honger in de wereld via het “Nutrition for Zero Hunger” initiatief

Auteur: Herbalife Nutrition

Samen met onze Herbalife Nutrition Foundation (HNF) eren we onze non-profitpartners en de impact die we samen hebben gemaakt in het bestrijden van voedselonzekerheid tijdens het tweede jaar van ons Nutrition for Zero Hunger-initiatief. Nutrition for Zero Hunger (NFZH) is een wereldwijd initiatief dat is afgestemd op Sustainable Development Goal 2 van de Verenigde Naties, dat ernaar streeft om tegen 2030 een einde te maken aan honger in al zijn vormen en verbeterde voeding te bereiken. We delen de voortgang van NFZH tot nu toe voorafgaand aan #WorldFoodDay, een programma van de Verenigde Naties om de wereldwijde kwestie onder de aandacht te brengen.

Lees meer

We lanceren ons eerste wereldwijde verantwoordelijksrapport

We lanceren ons eerste wereldwijde verantwoordelijksrapport

Auteur: Herbalife Nutrition

We hebben afgelopen week ons Global Responsibility Report gepubliceerd. Het rapport benadrukt onze toewijding om vooruitgang en duurzame groei in gemeenschappen over de hele wereld mogelijk te maken. En de toewijding om op een maatschappelijk verantwoorde manier te werken, inclusief het ondersteunen van sociale en ecologische initiatieven die significante en meetbare resultaten opleveren om mensen en de planeet te voeden.

Lees meer

Transport brengt grote schade toe aan het milieu

Transport brengt grote schade toe aan het milieu

Auteur: Herbalife Nutrition

Transport veroorzaakt luchtverontreiniging met schade voor mens en natuur. Het verkeer levert een grote bijdrage tot de uitstoot van CO, NOx, NMVOS en CO2. Deze uitstoot draagt voor een belangrijk deel bij tot de klimaatverandering en de chemische luchtverontreiniging. Ook deeltjes en zware metalen worden uitgestoten door het verkeer en zijn schadelijk voor de gezondheid.

Lees meer

Vind een member

Vind een member x